TÜRKİYE HABER İŞ'TEN TÜRK TELEKOM'DA BAYRAM MÜJDESİ

İletişim Sektörünün en büyük Sendikası olan Türkiye Haber iş Sendikası ile örgütlü bulunduğu Türk Telekom A.Ş arasındaki 13.toplu iş sözleşmesi Bayram öncesi İmzalandı.Ayrıca kazanılan haklar ile alakalı farklar ve bayram harçlığıda bayramdan önce cuma günü üyelerin hesabına yatırılacağına dair karşılıklı mutabakat sağlandığı açıklandı.Yapılan karşılkılı açıklamalar şu şekilde

TÜRKİYE HABER İŞ'TEN TÜRK TELEKOM'DA BAYRAM MÜJDESİ
TÜRKİYE HABER İŞ'TEN TÜRK TELEKOM'DA BAYRAM MÜJDESİ İletişim Haberleri

Türkiye Haber iş Sendikası Genelbaşkanı Veli SOLAK yaptığı açıklamada üyelerimizin huzuru ve refahı için çok güzel kazanımların olduğu güzel bir sözleşmeye hepberaber izma attık,diğer taraftanda kazanımların bayram öncesi ödenmsi ile alakalı karşılıklı mutabık kaldık.Bu vesile ile emeği geçen tüm paydaşlara şahsım,teşkilatımız ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum ,bağatlanan sözleşmemizin tüm üyelerimize hayırlıolmasını dilerken şimdiden aileleri ile birlikte kurban bayramlarını tebrik ediyor hayırlar getirmesini en kalbi duygularımla C.Allahtan niyaz ediyor tüm üyelerimize selamlarımı iletiyorum dedi.
          Sendikamız ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 13.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi sürecine başlarken, taslak çalışması için Genel Merkezimiz nezdinde toplantılarımız yapılmıştır. Şube yöneticilerimiz, bölge temsilcilerimiz ve temsilcilerimiz sorumluluk sahaları içerisinde tüm üyelerimiz ile bir araya geldiler, talep ve önerilerini alarak taslaklarını hazırladılar. Web sayfamız ve mail adresleri ile tüm üyelerimizin sürece dahil olmaları için anket çalışmaları yapıldı. Başkanlar Kurulumuzda tüm çalışmalar değerlendirilerek Sendikamızın taslağı hazırlandı. Sendikamız toplu iş sözleşmesi müzakere heyeti, yapılan geniş çaplı değerlendirmeler sonucunda Başkanlar Kurulundan aldığı nihai yetki ve resmi prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra,  Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde işveren yetkilileriyle 16.04.2019 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.
Sendikamız ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında 16.04.2019 tarihinde başlayan 13.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 06.08.2019 tarihinde yapılan son toplantı neticesinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 
Bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde; üyelerimizin ücret memnuniyetinin sağlanması ve en iyi ücret dengelemesi yapmak prensibiyle hareket edilmiş, üyelerimizin daha yüksek tutarda ücret artışı alabilmelerini sağlamak amacıyla, 1.yıl birinci ve ikinci altı aylık dönemde seyyanen ücret artışı yapılması sağlanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindeki uzlaşmanın Kurban Bayramının hemen öncesine gelmiş olması gözetilerek, bu Toplu İş Sözleşmesi dönemine münhasır 1000 TL (500 TL  Toplu İş Sözleşmesi farkları ile birlikte, kalan 500 TL ise 2020 yılı Temmuz ayı sonunda olmak üzere) bayram harçlığı ödemesi yapılacaktır.
Bu kazanımın dışında Toplu İş Sözleşmesindeki mevcut parasal maddelerde de aşağıda belirtildiği şekilde üyelerimiz için kazanımlar elde edilmiştir.
Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü içinde sendikalı işçi çalıştıran tek şirket Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Türk Telekom bünyesinde çalışan yaklaşık 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan anlaşma ile ilgili olarak konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Türk Telekom Grubu olarak, ‘İnsana Yatırım’ı daima odağımızda tutuyor, çalışanlarımızın fikir ve düşüncelerine değer veriyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza bayram müjdesi vermek adına Türk Haber-İş Sendikası ile görüşmelerimizi bayram öncesinde neticelendirerek anlaşmaya vardık. Sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÜCRET ZAMLARI:
Bütün kapsam içi üyelerimizin ücretlerine; 01.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ilk altı aylık dönem için seyyanen 480 (dörtyüzseksen) TL/Ay
01.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci altı aylık dönem için seyyanen 300 (Üçyüz) TL/Ay 
Sözleşmemizin birinci yılında ortalama ücretlerimize %21.7 oranında zam gelmiştir.
Sözleşmenin üçüncü ve dördüncü altı aylarının her biri için %4.25 oranında zam alınmıştır.
Yine üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki TÜFE enflasyon oranının % 4.25’ini geçmesi halinde, geçen kısmın tamamının ücretlere ilave edilmesi hükme bağlanmıştır.
Diğer sosyal yardım ödemeleri de; altı aylık belirlenen ücretlere altı aylık ücret zammı oranında, yıllık olarak belirlenen sosyal yardım ücretlerine ise yıllık ücret zammının ortalaması oranında zam yapılmıştır.
Buna göre;  (DİĞER PARASAL HAKLAR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR:)
Sözleşmenin 40.maddesinde düzenlenen  Vardiya Nöbet Primi 
Eski hali : 5,41 TL                   Yeni hali: 6.09 TL
İkinci altı ayda ise %7 oranında, üçüncü ve dördüncü altı aylarda ise ücret zammı oranında artırılması kararlaştırılmıştır. 
Sözleşmenin 47.maddesinde düzenlenen  Ağır Vasıta Zammı
Eski hali : 0,78 TL                   Yeni hali : 0,88 TL
 İkinci altı ayda ise %7 oranında, üçüncü ve dördüncü altı aylarda ise ücret zammı oranında artırılması kararlaştırılmıştır. 
Sözleşmenin 47.maddesinde düzenlenen  Kilometre Primi 
Eski hali :0,21 TL                      Yeni hali : 0,24 TL
İkinci altı ayda ise %7 oranında, üçüncü ve dördüncü altı aylarda ise ücret zammı oranında artırılması kararlaştırılmıştır. 


Sözleşmenin 48.maddesinde düzenlenen  Mesuliyet Primi 
Ustabaşı 
Eski hali :  27,50 TL                   Yeni hali : 30,98 TL
Postabaşı
Eski hali : 21,23 TL                     Yeni Hali : 23,92 TL
Bu prim, İkinci altı ayda ise %7 oranında, üçüncü ve dördüncü altı aylarda ise ücret zammı oranında artırılması kararlaştırılmıştır. 
Sözleşmenin 50.maddesinde düzenlenen  Altıncı Gün Primi 
Çalışması saat 18:00’e kadar tamamlanacak üyeler için 
Eski hali : 93,44 TL                       Yeni hali : 108,95 TL (Birinci yıl)
                                                                            116,03 TL (İkinci yıl)

Çalışması saat 22:00’e kadar tamamlanacak üyeler için 
Eski hali : 116,80 TL                    Yeni hali : 136,19 TL ( Birinci yıl)
                                                                           145,04 TL ( İkinci yıl)

Sözleşmenin 51.maddesinde düzenlenen  Geçici Görev Harcırahı gündelik  
Eski hali : 50 TL                              Yeni hali : 60 TL

Seyyar Görev Harcırahındaki gündelik 
Eski hali : 8 TL                                Yeni hali : 10 TL

Sözleşmenin 53.maddesinde düzenlenen  İkramiye yıllık 112 gün üzerinden 31 Mart/1Nisan, 31Mayıs/1Haziran, 31Temmuz/1Ağustos, 30Eylül/1Ekim, 30Kasım/1Aralık tarihlerinde 20’şer günlük 31Aralık/31Aralık tarihinde 12 günlük olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. 


Sözleşmenin 54.maddesinde düzenlenen  Yemek Bedeli
Eski hali : 21,32  TL                             Yeni hali : 24,86 TL (birinci yıl)
                                                                                  26,47 TL (ikinci yıl)
Sözleşmenin 55.maddesinde düzenlenen  Giyecek Yardımı 
Eski hali : 175,20 TL                             Yeni hali : 204,28 TL (birinci yıl)
                                                                                   217,56 TL (ikinci yıl)
Sözleşmenin 58.maddesinde düzenlenen  Evlenme Yardımı 
Eski hali : 700 TL                                Yeni hali : 850 TL  (birinci yıl)
                                                                               1000 TL (ikinci yıl)
Sözleşmenin 59.maddesinde düzenlenen  Doğum Yardımı 
Eski hali : 450 TL                                Yeni hali : 550 TL  (birinci yıl)
                                                                                650 TL (ikinci yıl)
Sözleşmenin 60.maddesinde düzenlenen  Ölüm Yardımı 
Üyenin ölümü halinde
Eski hali: 850 TL                                  Yeni hali : 1000 TL (birinci yıl)
                                                                                 1100 TL (ikinci yıl)
Üyenin eşi, çocukları, anne ve babasının ölümü halinde 
Eski hali : 1300 TL                               Yeni hali : 1550 TL (birinci yıl)
                                                                                  1650 TL (ikinci yıl)
Üyenin iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle ölümü halinde 
Eski hali : 2500 TL                               Yeni hali :  3000 TL (birinci yıl)
                                                                                   3250 TL (ikinci yıl)

Toplu İş Sözleşmesi farkları ve Bayram harçlığı ücreti Kurban Bayramından önce ödenmesi hususunda mutabakata varılmıştır.
13.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin öncelikle üyelerimize, ailelerine, Sendikamıza, İşverenimize, Türk işçi hareketine ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz.
Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasına kadar geçen süreçte emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, işveren vekillerine, Türk-iş yöneticilerimize, Ulaştırma ve Çalışma Bakanlığı yetkililerine, arabulucumuza, bölge temsilcilerimize, baş temsilcilerimize, temsilcilerimize ve özellikle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli üyelerimize teşekkürü borç biliriz.
Toplu İş Sözleşmesinin masa başında sonuçlanması, işyerlerimizdeki işveren ve üyelerimizin arasındaki çalışma barışına olumlu katkı sağlayacağı muhakkaktır.
57 yıllık ulu bir çınar olan  Türkiye Haber-iş Sendikamız ile köklü bir geçmişe sahip Türk Telekom A.Ş.’nin bir kez daha Toplu Sözleşme görüşmelerinde masa başında  anlaşmaya varması taraflı tarafsız herkesi memnun edeceğine inancımız tamdır.
Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür eder, iş bu 13.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlanmasını üyelerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.           


TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU

Türkiye haber iş sendikası türk telekom toplu sözleşme veli solak şükrü kutlu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
PTT'nin elektrikli araçları, Adalar'da hizmete başladı
PTT'nin elektrikli araçları, Adalar'da hizmete başladı
Antalya'da PTT Şubesi Soygunu Sanığına 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
Antalya'da PTT Şubesi Soygunu Sanığına 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası